PremieBerekenen.nl

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de schade verzekert die jij of iemand die met jou is meeverzekerd per ongeluk aan anderen hebben toegebracht. Het kan zowel om schade aan materialen gaan, als om lichamelijk letsel. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Jij stoot de vaas van de buurman van tafel en deze vaas valt kapot
  • Jouw kind maakt per ongeluk de bril van zijn opa stuk
  • Jouw hond rent in zijn enthousiasme de achterdeur van de buren stuk.

Er zijn twee verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen, namelijk een verzekering voor alleenstaanden of een aansprakelijkheidsverzekering voor gezinnen. Bij een gezinsdekking zijn ook de partner, (inwonende) minderjarige kinderen, inwonende ouders en/of grootouders meeverzekerd. Als extra optie kan er bij de gezinsdekking ook nog gekozen worden om een uitwonend, studerend kind, mee te verzekeren. Bij een dekking voor alleenstaanden dekt de verzekering enkel schade veroorzaakt door de verzekerde zelf.


Extra meeverzekerd

Bij zowel de verzekering met gezinsdekking als die voor alleenstaanden, zijn logés en huishoudelijk personeel ook meeverzekerd indien bovengenoemde personen geen eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Ook schade die door huisdieren veroorzaakt wordt, is automatisch meeverzekerd.


Welke dingen vallen onder een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om directe schade te dekken, veroorzaakt door jezelf of een medeverzekerde. Hierbij kan je denken aan een kapot raam. Maar ook schade waar de (mede)verzekerde indirect aansprakelijk voor is, zal gedekt worden met een aansprakelijkheidsverzekering. Hierbij kan gedacht worden aan een woningbrand waardoor roet- en waterschade aan de woning en/of inboedel van de buren ontstaan is. Ook vervolgschade zoals blijvend letsel wordt vergoed via een aansprakelijkheidsverzekering, net als kosten voor rechtshulp.Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Er zijn diverse verzekeringsmaatschappijen in Nederland die aansprakelijkheidsverzekeringen aanbieden. Het is aan te raden om deze verzekeringen met elkaar te vergelijken, daar ze nogal kunnen verschillen qua dekking en premie. Ook moet je vooraf bepalen of je een aansprakelijkheidsverzekering voor alleenstaanden of een aansprakelijkheidsverzekering voor gezinnen wilt afsluiten.

Meld je aan op onze nieuwsbrief