PremieBerekenen.nl

Wat is een inboedelverzekering?

Met een inboedelverzekering wordt een verzekering bedoeld waarmee eventuele schade aan de inboedel van de woning wordt gedekt. Hierbij kan je denken aan schade door onder andere brand, inbraak, waterschade en vandalisme. Toch is er nog geen groot verschil tussen de diverse inboedelverzekeringen, omdat niet alle verzekeringen dekking geven bij bovengenoemde schadeoorzaken. Ook kan er sprake zijn van eventuele aanvullende verzekeringen die af te sluiten zijn bij de inboedelverzekering, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dure apparatuur of waardevolle sieraden. Deze aanvullende verzekeringen worden vaak verzekerd met een kostbaarhedenverzekering.Verzekerde waarde bij een inboedelverzekering

De verzekerde waarde bij een inboedelverzekering is vaak lastig te bepalen. Met inboedel worden namelijk veel dingen bedoeld. Hierbij kan je denken aan meubels, kleding, apparaten en boeken. Toch is dit een nogal onduidelijke definitie, want wat is ‘inboedel’ nu precies? De meeste verzekeraars hanteren de stelregel dat de inboedel verhuisbaar is, dus wat je kan meenemen naar een andere woning. Alle spullen die je niet kan verhuizen, dus nagelvast aan de woning zit (zoals een badkuip) valt onder opstal en wordt middels een opstalverzekering verzekerd.


Dekkingswaarde inboedelverzekering bepalen

Het is erg belangrijk om een juiste dekkingswaarde te kiezen bij een inboedelverzekering. Als er namelijk schade is, kijken de meeste verzekeringsmaatschappijen wat de werkelijke (= geschatte) waarde van de inboedel is. Als je de inboedel tegen een te lage waarde heeft verzekerd, krijg je dus niet de volledige schade vergoed. Dit betekent ook wel dat je onderverzekerd bent. Wanneer je de inboedel echter tegen een te hoge waarde hebt verzekerd, krijg je maximaal de werkelijke waarde vergoed. Maar je bent oververzekerd, en je betaalt op dat moment een te hoge premie. Er zijn op internet diverse meters te downloaden (ook wel inboedelwaardemeter genoemd), waar je een berekening kunt maken voor de waarde van jouw inboedel en voor welk bedrag je de inboedel dient te verzekeren.


Verzekerde waarde kiezen

Er zijn een aantal verzekeringsmaatschappijen die klanten de mogelijkheid bieden om zelf een waarde te kiezen om hun inboedel mee te verzekeren. Als de inboedel door bijvoorbeeld een overstroming of brand geheel verloren gaat, geldt de verzekerde waarde als dekking. Hierbij is het niet van belang wat de werkelijke waarde van de inboedel is. Toch is deze manier van verzekeren uitzonderlijk. De meeste verzekeringsmaatschappijen kijken namelijk naar de werkelijke waarde van de inboedel, zodat de kans op onderverzekering en oververzekering blijft bestaan.


Inboedel in waarde gestegen

In de loop van de tijd dat jouw inboedelverzekering loopt, zal de waarde van jouw inboedel hoogstwaarschijnlijk stijgen. Dit wordt veroorzaakt omdat de inboedel vaak toeneemt (je koopt extra of duurdere spullen) en door de inflatie. Het is dan ook belangrijk om op regelmatige basis te controleren of de verzekerde waarde van je inboedelverzekering nog correct is. De meeste verzekeraars bieden jou de mogelijkheid tot indexatie. De verzekerde waarde van de inboedelverzekering wordt dan jaarlijks automatisch met een paar procent verhoogd.Een inboedelverzekering afsluiten

Als je een inboedelverzekering wilt afsluiten, moet je eerst bekijken welke inboedelverzekering het beste bij jou en de situatie past. Er is op internet een speciale keuzehulp voor de inboedelverzekering te vinden, die jou helpt om de juiste vorm van een inboedelverzekering te kiezen. Zodra je hebt besloten welk type verzekering je wilt hebben, heb je nog een ruime keuze uit verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsproducten.

Er wordt geadviseerd om alle aanbieders en producten met elkaar te vergelijken, omdat de te betalen premies nogal kunnen verschillen, evenals de voorwaarden die de verzekeraars stellen aan de inboedelverzekering. Mocht je er zelf niet uit komen, kan je altijd contact opnemen met een verzekeringsadviseur of een gesprek aangaan met een aantal verzekeraars van jouw keuze.

Meld je aan op onze nieuwsbrief