PremieBerekenen.nl

Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Een kostbaarhedenverzekering is een verzekering die je kan afsluiten om jouw kostbaarheden te verzekeren. Vooral dure spullen als schilderijen, antiek, sieraden, audiovisuele apparatuur en muziekinstrumenten van grote waarde kunnen verzekerd worden middels een kostbaarhedenverzekering. De meeste van deze goederen vallen ook onder de inboedel van een woning en zijn sus ook middels een inboedelverzekering te verzekeren. Maar vaak geldt er voor een inboedelverzekering een maximumbedrag van ongeveer 2.500 euro per artikel. Als de waarde van bijvoorbeeld een schilderij hoger is, dan kan er beter een kostbaarhedenverzekering worden afgesloten naast de standaard inboedelverzekering.Welke schade wordt gedekt bij een kostbaarhedenverzekering?

De kostbaarhedenverzekering is voor een deel gelijk aan de inboedelverzekering, maar is vooral bedoeld voor duurdere bezittingen. Niet alle verzekeringsmaatschappijen bieden dezelfde dekking bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering, en er zijn verschillende soorten dekkingen te vinden. De meest uitgebreide dekking bij een kostbaarhedenverzekering is de allriskdekking, waarbij over het algemeen de schade aan kostbaarheden altijd gedekt is, met uitzondering van:

  • Schade door aardbevingen.
  • Schade door overstromingen.
  • Schade door (oorlogs)geweld.
  • Schade door atoomkernreacties.

Echter is het aangeraden om altijd bij de verzekeringsmaatschappij na te gaan wanneer schade aan kostbaarheden wel of niet vergoedt wordt, aangezien heir nog weleens verschillen in kunnen zitten.

De meeste kostbaarhedenverzekeringen dekken nog meer schade, zoals schade of diefstal aan kostbaarheden buitenshuis. Dit houdt in dat bij diefstal van sieraden of dure opnameapparatuur er ook uitgekeerd wordt door de verzekeraar.Kies de juiste verzekeraar voor de kostbaarhedenverzekering

Er zijn diverse verzekeringsmaatschappijen die kostbaarhedenverzekeringen aanbieden. Het is altijd aangeraden om deze maatschappijen met elkaar te vergelijken, en dan met name de kostbaarhedenverzekeringen die ze aanbieden. Per aanbieding kan het uitgekeerde bedrag bij schade namelijk erg verschillen, evenals schades die uitgesloten zijn van de dekking en de hoeveelheid premie die er maandelijks betaald moet worden tijdens de looptijd van de kostbaarhedenverzekering. Kom je er niet uit, dan is het raadzaam om een adviseur in de arm te nemen die je hierover goed kan adviseren.

Meld je aan op onze nieuwsbrief