PremieBerekenen.nl

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering is een verzekering die valt onder de woonverzekering. Als huurders of eigenaren van een woning een woonverzekering afsluiten, zijn deze verzekerd voor inboedel en opstal. Wanneer er brand in de woning is, zal de verzekeringsmaatschappij achter deze twee verzekeringen de spullen (inboedel) en de schade aan het huis (opstal) vergoeden. De dekking van de verzekering hangt af van welke verzekeringen je hebt afgesloten en welke opties je hebt aangegeven. Bij het aangaan van een inboedel- en/of opstalverzekering kan je aangeven hoeveel de verzekering moet uitkeren in geval van schade veroorzaakt door brand. Hoe hoger het bedrag dat uitgekeerd moet worden, hoe hoger de premie van deze verzekering zal zijn.Brandschade

Vroeger werden er diverse, aparte verzekeringen aangeboden voor brandschade. Dit is echter niet meer van toepassing, en een brandverzekering valt nu dus onder een opstal- en inboedelverzekering. Maar om goed te begrijpen wanneer er sprake is van brandschade, is het belangrijk om te bepalen of een schroeiplek of roetvlek ook onder de dekking valt. Daarom zijn verzekeraars met elkaar om de tafel gaan zitten en hebben zij een definitie samengesteld van brand. Volgens verzekeringsmaatschappijen is brand een open vuur dat niet in de openhaard plaatsvindt, maar daarbuiten. Ook een vlam van een kaars wordt volgens de verzekering niet gezien als brand.


Dekking van brandschade op de inboedelverzekering en opstalverzekering

Vandaag de dag wordt er veel meer dan alleen brandschade vergoed door zowel de opstalverzekering als de inboedelverzekering. Naast schade direct door vlammen ontstaan, wordt ook schade door het blussen van de brand vergoed (waterschade), evenals schade ontstaan door rook en roet. Ook wordt er schade vergoed als gevolg van de hitte van de brand: smelt- en schroeischade, net als ontploffingen die door de brand veroorzaakt kunnen zijn.


Dekking van gevolgschade bij brand

Als je te maken hebt gehad met een grote (woning)brand, kunnen de kosten erg hoog oplopen. Hierbij kan je denken aan de kosten om de woning op te ruimen en weer bewoonbaar te maken, het tijdelijk opslaan van de inboedel die door de brand bespaard is gebleven en de kosten voor tijdelijke woonruimte. Deze kosten worden ook gedekt door de inboedel- en opstalverzekering. Er moet wel gezegd worden dat de kosten voor opruimen, opslag en vervangende woonruimte maar tot een maximum bedrag gedekt worden door de verzekeringen. De verzekeringsmaatschappij waar je de verzekeringen wilt afsluiten – of hebt lopen – kan je hier meer informatie over geven.


Brandschade melden bij de verzekering

Zodra je weet dat er brandschade is, moet je dit zo snel mogelijk melden bij de verzekeraar. Dit kan vaak zelfs ’s nachts en in het weekend, via een speciaal daarvoor bereikbaar noodnummer. De verzekeringsmaatschappij kan je vertellen welke stappen je moet ondernemen. Ga niet op eigen houtje de schade (laten) herstellen, maar doe dit altijd in overleg met de verzekeraar. Soms werkt een verzekeringsmaatschappij alleen met een aantal vaste bedrijven om de brandschade op te ruimen en te herstellen. Verzekeringsmaatschappijen willen vaak ook een schade-expert sturen om de schade op te nemen, voordat er gestart wordt met het opruimen van de woning. Als er sprake is van een zeer grote brand, is het ook mogelijk dat de brandweer al iemand voor je regelt die jou kan helpen met het regelen van dingen. Zo kan er tijdelijke woonruimte geregeld worden, kan er worden gezorgd voor opslag van geredde spullen en die persoon zal je ook helpen om in contact te komen met de verzekeringsmaatschappij.Brandverzekeringen vergelijken

Voordat je een verzekering gaat afsluiten, is het verstandig om diverse verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken. De ene maatschappij is misschien wel goedkoper, maar het kan dan ook betekenen dat je minder vergoed krijgt als er sprake is van schade. Kom je er niet zelf uit, dan kan je altijd een onafhankelijke adviseur inschakelen die jou helpt bij het maken van de juiste keuze.

Meld je aan op onze nieuwsbrief