PremieBerekenen.nl

Zorgverzekering en het basispakket

Iedere inwoner van Nederland is bij wet verplicht een zorgverzekering te hebben. Zorgverzekeringen bestaan uit twee onderdelen, namelijk de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Iedere burger moet verplicht een basisverzekering hebben, een aanvullende zorgverzekering wordt gezien als keuze en is dus niet verplicht.Vergoedingen van de basisverzekering

Jaarlijks wordt door de Nederlandse overheid beslist welke dingen er via de basisverzekering vergoed worden, en welke dingen er via de aanvullende verzekering vergoed worden. De basisverzekering zorgt ervoor dat je verzekert bent voor de meeste zorg waar iedereen recht op heeft: basiszorg. Aangezien de inhoud van het basispakket elk jaar wijzigt, is het lastig om een goed overzicht te geven van kosten die via het basispakket van de zorgverzekering vergoed worden. Toch kan je aan de hand van onderstaande lijst een goed beeld krijgen van dingen die elk jaar door de basisverzekering vergoed worden:

 • Huisartsbezoek
 • Bezoek aan de huisartsenpost in avonden, weekenden en nachten
 • Vervoer met de ambulance in ernstige situaties
 • Verblijf in een ziekenhuis
 • Behandeling van medisch specialisten
 • Voor kinderen tot 18 jaar worden alle tandartskosten vergoed
 • Kraamzorg en verloskundige hulp
 • Onbeperkt fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar
 • Fysiotherapie voor mensen met een chronische aandoening
 • Een groot deel van de medicijnen
 • Psychologische hulp
 • Wijkverpleging

Belangrijkste zorg via basispakket

De basisverzekering vergoed de meest belangrijke zorg. Wil je echter uitgebreider verzekerd zijn voor bijvoorbeeld de tandarts, fysiotherapie of orthodontie? Dan kan je kiezen voor een uitgebreidere, aanvullende zorgverzekering. Per verzekeraar verschillen de aanvullende verzekeringen en je kan vaak kiezen uit diverse opties. Voordat je een aanvullende verzekering afsluit is het wel verstandig goed de diverse verzekeringen met elkaar te vergelijken.


Soorten basisverzekering

Er zijn vier verschillende soorten basisverzekering, en je bent vrij te kiezen welk type basisverzekering het beste bij je past.

 • Restitutiepolis. Hierbij kan je zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat, en alle kosten worden vergoed. Bedragen worden tot het wettelijk vastgestelde bedrag vergoed. Vraagt een zorgverlener meer geld, dan ben je wel verplicht dit extra geld zelf te betalen.
 • Combinatiepolis. Een basiszorgverzekering die een combinatie is van de natura- en restitutiepolis.
 • Naturapolis. De verzekeraar vergoed alleen medische kosten als je naar een zorgverlener gaat die een contract met de zorgverzekeraar heeft. Heeft hulpverlener geen contract, dan wordt er maar een deel van de kosten vergoed. De regels met betrekking tot vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners verschilt per zorgverzekeraar.
 • Budgetpolis. Een budgetpolis is vergelijkbaar met de naturapolis. Je mag alleen naar zorgverleners die een contract met de verzekeraar hebben. Het grootste verschil tussen de naturapolis en de budgetpolis is dat je bij de budgetpolis nog minder keuze hebt tussen zorgverleners. Er zijn bij de budgetpolis dus minder zorgverleners die contracten hebben met de zorgverzekering.

Basisverzekering verplicht voor iedere burger

Iedere Nederlandse burger (zowel kinderen als volwassenen) is verplicht om een basisverzekering te hebben. Kinderen tot 18 jaar kunnen bij één van de ouders bijgeschreven worden op de zorgverzekering. Verzekeringsmaatschappijen hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering, dat houdt in dat ze niemand mogen weigeren als iemand een aanvraag indient voor een basisverzekering. Bij een aanvullende verzekering mag een verzekeraar iemand wel weigeren, om diverse redenen.Eigen risico en de zorgverzekering.

Alle inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn, hebben een verplicht eigen risico. Dit eigen risico is een bedrag dat je zelf moet betalen voordat de basisverzekering je kosten vergoedt. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel. Dit zijn de dingen die sowieso door de basisverzekering vergoedt worden, zonder dat je hiervoor eigen risico moet betalen:

 • Alle zorg uit de basisverzekering voor kinderen t/m 17 jaar
 • Bezoek aan de huisarts
 • Kraamzorg en verloskundige zorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen van de thuiszorg, zoals krukken of bedklossen
 • Nacontrole van een levende orgaandonor na een nier- of levertransplantatie
 • Ketenzorg (zorg waarbij diverse zorgverleners samenwerken, zoals bij de behandeling van diabetes)

Voor een bezoek aan het ziekenhuis en de psycholoog wordt wel eerst het eigen risico opgemaakt.


Premie voor de basisverzekering

Jaarlijks wordt de hoogte van de basisverzekering aangepast. Bij het afsluiten van een zorgverzekering is het verstandig om diverse aanbieders te vergelijken, daar de kosten voor een basiszorgverzekering wel tientallen euro’s kunnen verschillen, ondanks dat er per basisverzekering precies hetzelfde vergoed wordt. Daarnaast kan ook het type basispakket voor het prijsverschil zorgen. Een restitutieverzekering zal duurder uitpakken dan een naturaverzekering.


Gecontracteerde zorg

Als je zorg nodig hebt kan je in Nederland bij elk ziekenhuis terecht. Wanneer je een natura- of budgetverzekering hebt, kan het zijn dat niet alle medische kosten vergoed worden door jouw zorgverzekering. Dit komt omdat verzekeraars in sommige gevallen contracten hebben afgesloten met zorgverleners. Wanneer jouw verzekering geen contract heeft met een bepaalde zorginstelling, dan wordt er maar een deel van de rekening betaald: de rest dien je zelf te betalen. De zorgverzekeraar waar je een basisverzekering wilt afsluiten, kan je precies vertellen bij welke instellingen en instanties je wel 100% vergoeding krijgt voor de behandeling die je nodig hebt.

Meld je aan op onze nieuwsbrief