PremieBerekenen.nl

Verplicht en vrijwillig eigen risico bij de zorgverzekering

Elke inwoner van Nederland is verplicht om voor de zorgverzekering een verplicht eigen risico te betalen. Jaarlijks wordt de hoogte van dit verplichte eigen risico door de overheid vastgesteld. In 2014 was dit bedrag bijvoorbeeld 360 euro, in 2015 375 euro en in 2017 staat de teller al op 385 euro. Het verplichte eigen risico houdt in dat de eerste kosten die je aan zorg uitgeeft, niet vergoed worden. Pas wanneer de maximale hoogte van het eigen risico bereikt is, zal de zorgverzekering de rest van alle medische kosten betalen.


Alle volwassenen zijn verplicht tot het betalen van het verplichte eigen risico. Dit bedrag geldt echter niet voor kinderen tot 18 jaar, medische kosten voor deze groep wordt al vanaf de eerste euro vergoed door de zorgverzekering.


Uitzonderingen op het eigen risico

Omdat elke inwoner van Nederland recht heeft op basiszorg, zijn een aantal aspecten uitgesloten van het verplichte eigen risico. Dit heeft ook een belangrijke reden. Het zorgt ervoor dat mensen nooit besluiten niet naar de huisarts of de spoedeisende hulp te gaan, omdat ze geen geld hebben om het verplichte eigen risico te betalen. Uitzonderingen op het verplichte eigen risico zijn:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis
  • Bezoek aan de huisartsenpost
  • Tandartskosten voor kinderen vanuit de basisverzekering
  • Tandartskosten voor volwassenen vanuit een aanvullende verzekering
  • Verloskundige hulp
  • Kraamzorg
  • Griepprik voor risicogroepen als ouderen en longpatiënten
  • Bevolkingsonderzoeken naar bijvoorbeeld borstkanker
  • Artikelen in bruikleen van de thuiszorg (zoals krukken of een rolstoel)


Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico dat iedere Nederlander moet betalen, kan men ook nog voor een vrijwillig eigen risico kiezen. Het vrijwillig eigen risico is vooral een manier om de kosten op de basisverzekering te verlagen, door het eigen risico te verhogen. Er wordt dan elke maand minder premie voor de zorgverzekering betaald, maar het eigen risico is ook hoger, waardoor zorgverzekeringen minder snel de medische kosten hoeven te betalen.

Het vrijwillig eigen risico is alleen aan te raden als je verwacht geen of zeer weinig medische kosten te maken in het komende jaar. De hoogte van het vrijwillig eigen risico kan je (deels) zelf bepalen, namelijk of je 100, 200, 300, 400 of 500 euro extra eigen risico wilt betalen. Wanneer je een vrijwillig eigen risico van 500 euro kiest betaal je weliswaar zeer weinig premie, maar de zorgverzekeraar vergoedt dan pas medische kosten als je 885 euro aan medische kosten zelf hebt betaald (385 euro verplicht en 500 vrijwillig eigen risico; uitgaande van het eigen risico geldende anno 2017).

Meld je aan op onze nieuwsbrief